Přeskočit na obsah

Oprávnění – dokument prokazující odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení („souhlas státního odborného dozoru k podnikatelské činnosti“ – obdobné živnostenskému oprávnění) ve smyslu § 6a písm c).

Montáž Fotovoltaických systémů můžou jen firmy nebo živnostníci s profesní kvalifikací. Na vyžádání ( jen u zákazníků s podepsanou smlouvou) můžeme poslat Osvědčení bez zatmaveného rodného čísla.